Applanner

מקדמים את הפוטנציאל שלכם לצמוח, להסתגל ולהתפתח

מקדמים את הפוטנציאל שלכם לצמוח, להסתגל ולהתפתח

“באמצעות אפליקו אנחנו יכולים לעקוב ביעילות אחר פעילויות ותוצאות החברה בכל רמה בזמן אמת. בנוסף הצלחנו לחסוך ב- 15% את הוצאות התפעול של החברה לעומת שנה שעברה”

כנען | סוכניות ביטוח

841

תכנון הכנסות

שימוש במתודולוגיות מתקדמות לבניית תוכניות עבודה להגדלת הרווחים והתאמת תוכניות המכירות לאסטרטגיה.

שימוש במתודולוגיות מתקדמות לבניית תוכניות עבודה להגדלת הרווחים והתאמת תוכניות המכירות לאסטרטגיה.

843

תכנון הוצאות

שימוש במתודולוגיות מתקדמות לבניית תוכניות עבודה לשיפור היעילות והשקיפות תוך כדי והתאמת של ההוצאות לאסטרטגיה.

שימוש במתודולוגיות מתקדמות לבניית תוכניות עבודה לשיפור היעילות והשקיפות תוך כדי והתאמת של ההוצאות לאסטרטגיה.

840

מאזן ותכנון תזרים מזומנים

שימוש במתודולוגיות מתקדמות לבניית תוכניות עבודה עם תרחישי תזרים מזומנים מפורטים להגברת הערך ולצמצום הסיכונים.

שימוש במתודולוגיות מתקדמות לבניית תוכניות עבודה עם תרחישי תזרים מזומנים מפורטים להגברת הערך ולצמצום הסיכונים.

842-1

פישוט תהליכים

התמודדו עם המורכבות בסביבה העסקית ושתפו פעולה בזמן אמת כדי לראות מיד את ההשפעה של שינויים בתרחיש.

התמודדו עם המורכבות בסביבה העסקית ושתפו פעולה בזמן אמת כדי לראות מיד את ההשפעה של שינויים בתרחיש.

לא בטוחים אם המערכת מתאימה לעסק שלכם?
נסו את המערכת לשלושה חודשים בחינם

לקוחות